Kasutustingimused

1. TELLIMISTINGIMUSED

1.1. Käesolevad tellimistingimused (edaspidi Tingimused) kehtivad müügilepingutele (edaspidi Leping), mis sõlmitakse tellimuse alusel internetis aadressil www.kristapuukool.ee asuvast Krista Puukool Krista Liiv-Kalbus FIE internetipoest (edaspidi Puukool) kaupa telliva isiku (edaspidi Klient) ning Krista Puukool Krista Liiv-Kalbus FIE (edaspidi Müüja) vahel.

1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Puukooli vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.3. Müüja pakub Puukoolis viljapuude istikuid, marjapõõsaid ja sireleid (edaspidi Kaup). Müüja juriidiliseks aadressiks on Sulevi, Koruste küla, Elva vald, Tartumaa 61004. Müüjaga saab kontakteeruda telefoninumbril +372 5662 7904 ja e-maili teel kristaliivkalbus@gmail.com.

1.4. Müüjal on õigus Puukooli arengust tulenevalt ning Puukooli parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid Tingimusi ja hinnakirja muuta ning täiendada. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse interneti lehekülje www.kristapuukool.ee kaudu ning Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest interneti leheküljel www.kristapuukool.ee. Kui Klient edastas oma tellimuse enne Tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Kliendi ja Müüja vahel tekkinud õigussuhtele Kliendi poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud Tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates Tingimustes on ette nähtud teisiti.

 

2. HIND

2.1. Puukool müüb Kaupa tükihinna alusel ja kõigi Puukoolis leitavate istikute juures on välja toodud tükihind ühe istiku kohta. Perepuude hind sõltub sortide arvust ühel pookealusel. Kõik hinnad on esitatud eurodes ja ei sisalda käibemaksu.

2.2. Kaup toimetatakse Kliendile kätte kullerfirma poolt. Kullerteenuse tasu arvutatakse tellimuse esitamisel ostukorvis. Kullerteenuse pakkujaks on Müüja poolt valitud kullerfirma.

2.3. Müüja jätab endale õiguse muuta Puukoolis kehtivat hinnakirja vastavalt vajadusele, mis on kooskõlas hea kaubandustava ja Eesti Vabariigi ning Euroopa Liidu e-kaubandust ja kaubandust reguleerivate seadusaktidega.

2.4. Kauba hind või Kauba saadavus võib reaalajas muutuda. Kui Klient on esitanud tellimuse enne vastavate tingimuste muutumist, kehtivad Kliendile tellimuse hetkel kehtinud lepingutingimused. Puukoolil on õigus e-poe vahendusel lepingust taganeda, kui Kaup on laost otsa saanud, kui Kauba hinda või omadusi on e-poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu.

2.5. Müüja informeerib Klienti Lepingust taganemisest esimesel võimalusel kas telefoni, e-posti või posti teel. Juhul, kui Klient on tellitud Kauba eest juba tasunud, tagastab Müüja ostuhinna hiljemalt 14 päeva jooksul.

 

3. OSTUKORV JA TELLIMUSE VORMISTAMINE

3.1. Kliendi ostukorv koostatakse hetkel, kui ta klikib lingile “LISAN OSTUKORVI”.

3.2. Tellimust saab vormistada külalisena (ühekordne ost, kus andmed salvestatakse ainult üheks ostuks). Tellitav kogus on vaikimisi 1. Ostukorvis saab tellitavate toodete kogust muuta: vajutades “+“ saab kogust suurendada, vajutades “-“ saab kogust vähendada või toote eemaldada. Pärast kontaktandmete ankeedi täitmist tuleb ostu sooritamiseks vajutada nuppu VORMISTAN TELLIMUSE. Pärast seda tuleb valida sobiv transpordi ja maksmise viis.

3.3. Palume olla tellimuse vormistamise leheküljel olevate lahtrite täitmisel tähelepanelik, sest selle informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub ostetud Kauba kiire ja häireteta kohaletoimetamine.

3.4. Kauba müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) arve järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Müüja arvelduskontole.

3.5. Peale ostu sooritamist saadab Müüja Kliendi meilile kinnituse tellimuse kättesaamise kohta ja täidab tellimuse 14 päeva jooksul Lepingu jõustumise päevast.

 

4. MAKSMINE

4.1. Makse sooritamiseks tuleb klikkida tellimuse vormistamise leheküljel nupule „OSTA”. Ekraanile kuvatakse Kliendi arve. Makse aluseks olev arve saadetakse Kliendile tellimuse kinnitusena ka elektronpostiga. Palume enne arve tasumist kontrollida, et arves sisalduvad andmed vastavad tellimuses sisalduvale soovile.

4.2. Toodete eest saab tasuda krediit- või deebetkaardiga, pangaülekandega arve alusel ja toodetele ise järgi tulles kohapeal sularahas.

4.3. Toodete eest esitatud arve tasumine toimub ettemaksuna täies mahus arve järgi tasumisele kuuluvast summast 7 päeva jooksul arvates arve väljastamisest.

4.4. Kliendi tellimus ja arve tühistatakse juhul, kui Klient ei ole 7 päeva jooksul arvates arve väljastamisest tasunud ettemaksu.

4.5. Müügiarve toimetatakse Kliendile e-postiga peale arve tasumist täies ulatuses tasumist.

 

5. KAUBA KOHALETOIMETAMINE

5.1. Peale Lepingu jõustumist vastavalt Tingimuste punktile 3.4. annab Müüja Kauba üle kullerfirmale, kes toimetab Kauba kohale Kliendi poolt tellimuse vormistamisel valitud viisil.

5.2. Peale ostu sooritamist saadab Müüja Tellija meilile kinnituse tellimuse kättesaamise kohta ja täidab tellimuse 14 päeva jooksul Lepingu jõustumise päevast vastavalt Tingimuste punktile 3.4. Müüja ei saa võtta vastutust Kauba hilisema kohaletoimetamise eest, kui viivituse põhjustas transporditeenust pakkuva firma tegevus või tegevusetus, Kliendi esitatud kontaktandmed ei olnud korrektsed või oli tegu muude Müüja tahtest mittesõltuvate põhjustega.

5.3. Tooted koos toodete kasutamist ja hooldamist puudutava infoga on leitavad Kauba pakendis, samuti on info kättesaadav Puukooli sektsioonis “Nõuanded”.

 5.4. Juhul, kui Kliendi poolt tellitud Kaupa ei ole laos ja on ilmne, et Kauba kohaletoimetamine kirjelduses määratud tarnetähtaja jooksul ei ole võimalik, ning muudel juhtudel, kui Kauba tähtaegne kohaletoimetamine ei ole võimalik asjaoludel, mille eest Müüja ei vastuta, teatame sellest Kliendile tema poolt tellimuse vormistamisel jäetud kontakttelefoni või elektronposti teel 2 tööpäeva jooksul arvates Lepingu jõustumisest vastavalt Tingimuste punktile 3.4. ning ühtlasi anname teada Kliendi poolt tellitud Kauba kohaletoimetamise tähtaja. Juhul, kui Klient kaotab Kauba kohaletoimetamise pikema tähtaja tõttu huvi Kauba ostmise vastu, on tal õigus oma tellimus tühistada (vt täpsemalt punktidest 6.1. ja 6.3.) ning tema poolt tasutud summa (koos transpordi maksumusega) tagastatakse talle.

 

6. TELLIMUSE TÜHISTAMINE JA TOOTE TAGASTAMINE

6.1. Kliendil on õigus kaup tagastada või ümber vahetada 14 päeva jooksul alates Kauba kättesaamisest. Kauba tagastamise ja ümbervahetamise korral kannab tagastamise ja/või äraviimise kulud Klient.

6.2. Kaupa ei vahetata ümber juhul, kui Kaup on Kliendipoolse vale kasutamise ja hooldamise tõttu kahjustunud või tagastatud uuesti müümiseks ebasobival kujul.

6.3. Klient peab Kauba tagastama või ümbervahetamiseks üle andma 14 päeva jooksul alates sooviavalduse esitamisest.

6.4. Müüja tagastab Kliendile Kauba ja transpordi eest makstud tasu teate kättesaamisel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul peale taganemisavalduse kättesaamist. Müüjal on õigus küsida Kliendilt tõendit Kauba postitamise kohta, enne kui Müüja tellimuse eest tasutud makse tagastab.

6.5. Kui Klient taganeb tellimusest osaliselt, siis toimub transpordikulude tagastamine proportsionaalselt, vastavalt tagastatud kauba hulgale kogu tellimusest.

6.6. Kui Klient on sõnaselgelt valinud Müüja pakutud kõige odavamast tavapärasest asja kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Müüja Kliendile tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

6.7. Kui Kauba väärtus on vähenenud, siis vastutab Klient Kauba tagastamisel selle eest. Kui Klient kasutab taganemisõigust 14-päeva jooksul, kuid on kasutanud Kaupa kauem, kui see on vajalik Kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks, siis vastutab Klient Kauba väärtuse vähenemise eest. Seda, mis väärtuses Klient Kauba väärtuse vähenemise hüvitab, hindab Müüja iga juhtumi puhul eraldi.

6.8. Juhul kui Klient on Kauba juba istutanud, siis 14-päevane tagastamisõigus ei kehti lähtuvalt VÕS § 53 lg 4 kirjeldatud tingimustest.

 

7. PRETENSIOONI ESITAMISE ÕIGUS

7.1. Vastavalt VÕS § 101 on Kliendil õigus esitada pretensioon, kui Kaup ei vasta Puukoolis kirjeldatule või on muul moel defktne. Pretensiooni esitamise õigus on Kliendil kuni kahe aasta jooksul alates kauba kättesaamisest.

7.2. Soovitav on esitada pretensioon kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, kus on välja toodud alljärgnev info:

1) Kliendi nimi ja kontaktandmed;

2) kaebuse esitamise kuupäev;

3) Kauba puudus;

4) Müüjale esitatav nõue;

5) viidata tuleb tehingu sooritamist tõendavale dokumendile või lisada selle koopia kaebusele (TKS § 24 lg 3, 4).

Pretensiooni esitamiseks palume võtta Müüjaga ühendust ettevõtte meilil kristaliivkalbus@gmail.com.

7.3. Kui puudus esineb esimese 6 kuu jooksul alates Kauba ostmisest, siis on Kliendil õigus nõuda Kauba ümbervahetamist või see tagastada ning Müüja tagastab talle Kauba eest tasutud summa, kui ekspertiis puuduse olemasolu tõestab. Esimese 6 kuu jooksul esinenud puuduse kindlakstegemise ekspertiisikulud kannab Müüja. Ülejäänud 1,5 aasta jooksul esinenud puuduse väljaselgitamiseks läbiviidud ekspertiisi kulud kannab osapool, kelle tegevuse või tegevusetuse tõttu puudus on tekkinud.

7.4. Puuduse ilmnemise järel peab Klient kahe kuu jooksul sellest Müüjale teada andma, st esitama pretensiooni. Taganemisest tulenevad kohustused peavad mõlemad lepingupooled, st Müüja ja Klient täitma üheaegselt. Müüja saadab Kliendi pretensiooni kättesaamise kohta kinnituse ja vastab pretensioonile hiljemalt 15 päeva jooksul alates pretsensiooni kättesaamisest. Juhul kui Müüja ei saa ettenähtud aja jooksul pretensioonile vastata, siis teavitab ta Klienti viivitusest ja viivituse põhjusest ning annab uue mõistliku tähtaja pretsensioonile vastamiseks. Kui Müüja jätab pretensiooni rahuldamata või osaliselt rahuldamata, siis põhjendab ta seda Kliendile kirjalikult.

 

8. VASTUTUS JA VÄÄRAMATU JÕUD

8.1. Müüja vastutab Kliendi ees ja Klient vastutab Müüja ees teisele poolele käesolevate Tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

8.2. Müüja ei paku transporditeenust. Seetõttu ei vastuta Müüja selle eest, kui Kaup jõuab Kliendini kahjustatuna ja kahju on tekkinud transporditeenuse osutamise käigus. Samuti ei vastuta Müüja selle eest, kui Klient on Kaubaga valesti ümber käinud, st valesti hooldanud, valesse pinnasesse istutanud, üle väetanud, tolmendajat vajavate taimede puhul tolmendaja kasutamata jätnud, puud üksteisest ebasobivasse kaugusesse istutanud või muul tõestataval viisil Kaupa valesti hooldanud ja kasutanud.

8.3. Müüja kasvatab, arendab ja müüb Kaupa, mille valik on Puukoolis. Müüa vastutab, kui Kaubal oli enne transportimist defekt, mis ilmneb ostu järel. Defektiks loetakse siinkohal taimepassil välja toodud sordile mittevastavust, taimehaigusi või muid Kaubal esinevaid otsetarbepärast kasutamist takistavaid puuduseid, mille puhul on tõestatud, et tegu on Müüjapoolse veaga. Müüjapoolse vea puhul kannab Müüja Kauba tagastamise, vahetamise või kättetoimetamise kulud.

8.4. Müüja ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude eest või Kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või Kauba kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Müüja ei saanud mõjutada ning mille saabumist Müüja ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

 

9. MUUD TINGIMUSED JA PRIVAATSUS

9.1. Kõiki Puukooli külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud Kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Müüja ei avalda temale teatavaks saanud andmeid kolmandale osapoolele, soovi korral on külastajal õigus nõuda oma andmete kustutamist Puukooli andmebaasist. Krüptitud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Ka Müüjal puudub neile juurdepääs.

9.2. Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

9.3. Kliendi ja Müüja vahel seoses Puukooli vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Kliendil õigus pöörduda vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks avaldusega Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti juures tegutseva tarbijavaidluste komisjoni poole aadressil Pronksi 12 Tallinn 10117, www.komisjon.ee või Tartu Maakohtusse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest. Samuti on kliendil õigus pöörduda Euroopa Liidu internetipõhise vaidluste lahendamise platvormi poole aadressil http://ec.europa.eu/odr.